شرکت طب پارسی
09126201683

طب پارسی

آدرس دفتر مرکزی

آدرس : تهران ، یوسف آباد ، خیابان اکبری ، خیابان 37 ، پلاک 1 

واحد 3 . شرکت طب پارسی 

تلفن تماس : 

02188608743 – 09126201683